Metrovandring för Öresundspendlare i Danska Veckan

Arrangör Future City Malmö / Metroklubben
Tid 2022-05-21 14:0016:00
Plats Västra Hamnen Start vid hörnet av Riggaregatan / Einar Hansens Esplanad Av...
Standardbiljett
 Följ Köpenhamnsmetron i Malmö och lyssna på framtidsplanerna och vilka möjligheter den skapar för pendlarna.
Nu arrangerar vi en Metrovandring för Öresundspendlarna.

Förutom framtidsplanerna kommer ni också att kunna ställa frågor både till politiker, tjänstemän och trafikbolag om deras tankar. Vi avslutar på Centralstationen i Malmö med lite svenskt och danskt hygge. Kaffe och danska wienerbröd.

 Antalet deltagare är begränsat till 40 st, så anmäl dig i tid.

Plats

Västra Hamnen
Start vid hörnet av Riggaregatan / Einar Hansens Esplanad
Avslut på Centralstationen