Reading - Vägledning

Arrangör YogaKloster
Plats YogaKloster Online, Borås
Reading - Vägledning
1125 kr

Du godkänner YogaKlosters köpvillkor vid bokning

Vad är reading - vägledning?
Genom tiderna har det alltid funnits människor med "speciella gåvor", människor som kan se saker som som de flesta inte har utvecklat en förmåga att uppfatta. Genom lång meditationspraktik, medfödd förmåga eller olika svåra passager i livet kan alla människor utveckla eller erhålla dessa förmågor. Människor med sådana här förmågor arbetar idag ofta som healare, terapeuter, medium eller liknande. Genom deras klarsyn och kunskap kan man få vägledning och guidning i livet på olika sätt.

På YogaKloster erbjuder vi förutom healing även readings. 

Under en reading använder sig Frida av en speciell metod för att hjälpa dig få klarhet i en fråga. Frågan kan handla om ett problem du har, hur du ska komma vidare, vad som väntar dig etc.


Så här fungerar det

  1. Fyll i ditt namn (för- och efternamn) samt ditt telefonnummer och e-post
  2. Skriv kort om det problemet du har som du vill ha en reading i, ställ gärna en konkret fråga
  3. Genomför betalningen (du får kvitto på din mail)
  4. Inom 4-10 dagar kommer Frida sedan kontakta dig med det svar, den reading hon har gjort. Om du har messenger kommer hon spela in ett meddelande där, detta görs för att du ska kunna lyssna på readingen så många gånger du vill. Har du inte messenger kommer du få readingen skriftligt på din mail.