Tre-valet

Arrangör HLL
Tid 2022-01-18 19:002022-01-31 19:00
Klicka på boka för att komma vidare och välja
 

Nu är det dags för tre-valet!

Varje tjänsteman har årligen, senast den 31 januari möjlighet att göra ett av följande val:


1.– en arbetstidsförkortning motsvarande fyra dagar (32 timmar om du arbetat hela 2021. Annars i proportion till arbetad tid)

2.– en avsättning till pensionspremie motsvarande 2,4 % av under föregående kalenderår utbetald månadslön

3.– en kontant ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande 2 procent av under föregående kalenderår utbetald månadslön.

Observera att avsättningen till pensionspremie är extra förmånligt utifrån % som avsätts.

I det fall val inte görs innan den 31 januari 2022 kommer val 3, kontant ersättning att gälla.

Valet regleras i mars 2022.