Presentation av "Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne - en förstudie", 1 februari kl 09:00-10:00

Arrangör Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne
Tid 2022-02-01 09:0010:00
Länk till eventet kommer senast dagen före eventet
 

Hur ställer aktörer i Skåne sig till en omställning till cirkulär ekonomi? Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie är framtagen för att svara på den frågan. Alla samhällssektorer i Skåne har fått tycka till om att ta fram att en gemensam handlingsplan för omställning, vad en handlingsplan bör innehålla och hur arbetet kan läggas upp.

Program:

09:00-09:15 Presentation av förstudiens resultat
Helena Nilsson, projektledare, Hållbar Utveckling Skåne
09:15-09:45 Reflektioner från olika samhällssektorer
Ann Nerlund, Miljöpedagog, Sysav
Leif Sandberg (C), KSO, Tomelilla kommun samt 1:e vice ordförande, Skånes kommuner
Marie Malmberg Lavsen, VD, Packbridge
Erik Rosenblad, Projektledare Miljö, Leader Skånes Ess
Professor
Yvonne Granfeldt, Prefekt vid Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet
09:45-10:00 Regionalt perspektiv nu och framåt
Helena Thelander, verksamhetsledare, Hållbar Utveckling Skåne
Jens Sörvik, Enhetschef Regional utveckling Miljö, Region Skåne
Jeanette Schlaucher, Enhetschef Miljöstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne

Förstudiens rapport finns att ladda ner på https://www.hutskane.se/cirkular-region/

Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie genomfördes under våren och sommaren 2021 och rapporten blev klar i oktober samma år. Arbetet utfördes av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Arbetet finansierades av Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne.

För frågor kontakta marja.bostrom@hutskane.se