När mallen inte stämmer

Arrangör FDB
Tid 2021-12-08 18:0020:00
Plats via Zoom, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Gratis live-webinar onsdag 8 december kl.18.00-20.00. ”När mallen inte stämmer” med Kenth Hedevåg.
Kenth har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är författare till böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna -Tre diagnoser i skolan”.


En del har diagnoser som ADHD, autism och dyslexi, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Hur gör vi med dessa barn och ungdomar i skolan? 


Föreläsningen tar upp:
· Skolan förr och nu. Informationssamhällets konsekvenser.
· Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?
· Hur påverkar dyslexi, ADHD, autism, motorik och perception läs- och skrivutvecklingen?
· Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner.
· Visuellt stöd för att ge och få information samt att hjälpa elever att bearbeta information.


Titta gärna på ”Johanna – Tre diagnoser i skolan” innan live-webinaret (finns på FDB:s medlemsportal från 30/11 under begränsad tid). Passa på att ställa dina frågor direkt till Kenth under webinaret.


Missa inte två fullspäckade timmar!


Specialpris för FDB. Böckerna ”När mallen inte stämmer” 199 kr (ord.pris 265 kr) och ”Johanna-Tre diagnoser i skolan” 149 kr (ord.pris 199 kr), porto tillkommer. FDB:s unika rabattkod skickas ut till dig som deltar den 8 dec.


Varmt välkommen! 


(En Zoom-länk mejlas ut i god tid innan webinaret)


https://fdb.se