Best practice – dag för erfarenhetsutbyte 2022

Arrangör Energiforsk
Tid 2022-02-08 09:0016:00
Plats Öresundsverket, Uniper i Malmö, Malmö
Best practice – dag för erfarenhetsutbyte 2022
 

Teman för dagen är ”Biospåret”. Föredragen inkluderar erfarenheter från köp av ny gasturbin, som kan drivas med förnybara bränslen, och resultat från testkörningar med fossilfria bränslen, exempelvis HVO 100. Dagen inkluderar även ett studiebesök på Öresundsverkets gasturbiner och det som ska rivas.