Visualisera det hållbara samhället? Gemensam kunskapsinhämtning och workshop

Arrangör Nationell samordnare för Agenda 2030
Tid 2021-11-25 09:0015:00
Plats Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsv. 34 (obs ej digitalt!), Stockholm
Seminarium 09.00-12.00
 
Workshop 13.00-15.00
 

Hjälp sökes: Hur ska vi visualisera vårt uppdrag, verksamhet och det hållbara samhället?

Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för gemensam kunskapsinhämtning och dialog kring behovet av att visualisera den transformation vi står inför. Hur kan konst och kultur hjälpa oss förstå den framtid vi söker?

Seminariet efterföljs av en workshop till vilken vi söker formgivare/illustratörer/konstnärer/kreatörer/fotografer/författare
/musiker och andra som känner sig berörda och intresserade att skapa tillsammans.

Ni får träffa bl.a:
Per Olsson som forskar om transformation till det hållbara samhället på Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet.
Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/Förbundsjurist, Svenska Samers Riksförbund och många fler.
Mats Söderlund
, författare
Tina Landgren
, utställningsproducent Human Nature, Etnografiska museet

Samtalet leds av Jonas Fläckerud, social hållbarhetsstrateg med rötter inom kulturen.

Nationella samordnare för Agenda 2030 berättar också om sin syn på transformationen och ger bakgrund till utmaningen att visualisera uppdraget.

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan görs senast måndagen den 22 november. Begränsat antal deltagare men ni får gärna sprida eventet i era nätverk och till relevanta aktörer. Utebliven närvaro trots anmälan (no show) faktureras med 500 kr.

Mot bakgrund av pandemin ber vi dig att avstå från närvaro vid uppvisande av symtom.


Läs mer:
Nationella samordnaren för Agenda 2030 har i uppdrag att samordna hållbarhetsaktörer och påskynda omställningsarbetet i Sverige utifrån FN:s globala mål, Agenda 2030, vårt uppdrag löper till mars 2024.
Vi inser att vi tydligare behöver uttrycka oss även på andra sätt än i text och letar nu efter formgivare/illustratörer/konstnärer/kreatörer
/fotografer/författare eller andra aktörer för att tillsammans lära om vad det är som verkligen möjliggör transformation. Vi vill också på detta sätt involvera kultursektorn i större utsträckning i arbetet med det hållbara samhället.

Är du nyfiken på vad det skulle kunna innebära är du varmt välkommen till vår förutsättningslösa workshop.

Parallellt med detta evenemang upphandlar vi hjälp med illustrationer. Möjlighet att delta i den processen gäller även dig som inte har möjlighet att vara med vid seminarium och workshop.

Mer information om Nationella samordnaren för Agenda 2030 Samordnare - Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

För frågor kontakta: Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig

Hanna.zetterberg@regeringskansliet.se eller 0730 – 68 66 23.