Pitch & Match, tema Bygglogistik

Arrangör Cleantech Östergötland
Tid 2021-12-09 09:0012:00
Plats Cleantech Park, Gjuterigatan 1 , Linköping
Seminarium på plats
 

Hållbart byggande handlar inte bara om energismarta hus med bra material, utan också om hur husen kommer på plats! Bra bygglogistik är en del av lösningen för att möta målen i byggsektorns färdplan för fossilfrihet!


Byggtransporter kan stå för upp emot 50% av transporterna i större städer. Från den 1e januari 2022 gäller nya krav på klimatredovisning, där även transporter ska redovisas. Som tur är finns det gott om kunskap och duktiga företag som har lösningar för hur klimatpåverkan från bygglogistiken kan minskas. Den här förmiddagen bjuder på något av detta.

Bland de Pitchande företagen hittar vi: Optimera, Kubicom, Myloc, Energifabriken och Renall, som kommer att presentera innovativa tjänster och produkter för klimatprestanda och effektivitet i byggprocessen.

Inledningstalare är Anna Fredriksson, bitr.professor i Bygglogistik på LiU. Anna kommer att redovisa slutsatser från projektet "Fossilfri bygglogistik", finansierat av TripleF, som under 3 år har engagerat ett antal företag i regionen. En central lärdom från projektet är att de goda lösningarna inte helt har slagit igenom på en prisfokuserad och fragmentiserad marknad. Potentialen är stor för ökning av effektivitet och klimatnytta!

Vi vänder oss främst till fastighetsägare och andra upphandlare av entreprenadtjänster. För att parterna gemensamt ska kunna ta ansvar för omställningen, behöver beställaren ställa rätt krav i upphandlingen. Då är det viktigt med kompetens och kännedom vilka möjligheter som står till buds i logistiken.

Moderator: Per Lindahl, Logistikia - Östergötlands logistikkluster

Evenemanget är kostnadsfritt men antalet platser begränsade. Vi vill ha din anmälan senast den 7/12.

Varmt välkommen!