Vem tjänar pengar på kvinnonormen?

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2021-11-11 08:0010:00
Plats Teams, Sundsvall
Vem tjänar pengar på kvinnonormen?
 

Vi fortsätter att problematisera tjej- och kvinnonormen som ger sig till uttryck på olika sätt, både uppenbara och mindre uppenbara. 

Vår inspirationsföreläsare är Amanda Ålenius och efter föreläsningen blir det samtal i mindre grupper.

Den här morgonen fokuserar vi på vem som tjänar på dessa normer som både drabbar och upprätthålls av tjejer och kvinnor. Var hamnar tjejers och kvinnors pengar och varför? Vem tjänar på de normer som tjejer och kvinnor ofta känner sig tvingade att följa? Bidrar porträtteringen av tjejer och kvinnor i media till att könsmaktsordningen upprätthålls och vad gör sexualiseringen av tjejer och kvinnor med deras makt i samhället och i det egna livet? 

Genom tydliga exempel från verkligheten bidrar Amanda till en förståelse för hur tjej- och kvinnonormen inte bara påverkar beteende utan också ekonomi och möjlighet till verklig makt.

Amanda Ålenius har grundat rörelsen Annonsrådet för att stoppa spridningen av sexistisk reklam och marknadskommunikation och har sedan dess förhindrat miljontals visningar av innehåll som reproducerar negativa könsstereotyper och skadliga samhällsnormer. 
Amanda har arbetat med att driva igenom positiv förändring i reklambranschen, bland annat genom Annonsrådets Checklista för jämställd reklam och marknadskommunikation. 


Föreläsningen sker via Teams
Länk skickas ut dagen innan

Anmäl dig senast 8 november!


Kontakt
Helen Otterström
helen.otterstrom@sundsvall.se
070-339 88 77