Digital föreläsning kring VNR, Maria Lindqvist

Tid 2021-11-16 10:0012:00
Plats Digitalt
Digital föreläsning kring VNR, Maria Lindqvist
 

Låt oss bjuda dig på en stunds kunskap!

 

Vi vill erbjuda dig på en stund där du får lyssna och förkovra dig tillsammans med Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare på Region Kalmar län.

Hur kan vi på bästa sätt bemöta och hantera de vi möter som är i en verklighet som kantas av våld.

 

Under föreläsningen så får du en bild av den starka kopplingen mellan våld och ohälsa. 

Det blir en föreläsning kring nedan delar,

Vad är våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck

Symtom på våldsutsatthet

Skillnad mellan det våld som kvinnor respektive män utsätts för

Särskilt utsatta grupper

Olika verksamheters ansvar gällande våldsutsatta

Normaliseringsprocessen som förklaringsmodell

Vilken hjälp finns att få ur våldsutövarperspektiv respektive våldsofferperspektiv?

Barnen då, hur påverkas de av att utsättas respektive bevittna våld?

Att fråga om våld, tips och tankar

Vårt ansvar som medmänniskor


16 november 2021 10.00 – 12.00

Digital föreläsning, länk skickas (den 15 november) till den adress du anger vid anmälan.