Intresseanmälan till kock

Arrangör Måltid- och skolskjutsavdelningen
Intresseanmälan till kock
 

Härmed vill undertecknad visa sitt intresse för att inledningsvis validera mina kunskaper och därefter eventuellt utbilda mig till kock både inom ramen för min anställning men även utanför om det blir aktuellt. Det är ett delat intresse mellan arbetsgivare och arbetstagare att ha rätt kompetens för sitt yrke som genom åren förändras.