Varför dör så många i opioidöverdoser, trots kontakt med sjukvård och andra offentliga instanser?

Arrangör NPC
Tid 2021-11-25 14:3015:30
Plats zoom, Online
Standardbiljett
 

Avlidna i överdoser är oftast kända av myndigheterna, visar en studie gjord i Skåne av Malmö universitet. Hela 9 av 10 som dött i en överdos av opioider hade varit i kontakt med det offentliga under sitt sista levnadsår, varav 75 procent inom sjukvården. Uppenbarligen var inte den kontakten tillräcklig för att rädda liv. 


Vi bjuder in Lisa Andersson, doktorand på Malmö universitet, som berättar mer om studien och vilka slutsatser man kan dra av den.


Farida al-Abani från NPC modererar samtalet.