Frukostklubb med klubbarrangörer!

Tid 2021-10-22 09:0010:00
Plats Zoom
Frukostklubb med klubbarrangörer!
 


Nu har coronarestriktionerna nästan helt hävts och nattlivet är igång igen i Sverige. Nattlivet är idag väldigt mycket centrerat kring alkohol, men inte alla arrangörer har det som fokus eller ens i lokalen. Vad kan vi lära av dom som idag arrangera andra former av klubbar och vad behöver dessa arrangörer för att kunna fortsätta och vara stabila? Hur kan vi göra dans och klubbvärlden mer inkluderande och hur kan vi främja fler mötesplatser som är fria från alkohol i nattlivet? Vi ställer oss även frågan vad som gör en fest tillsammans med tre olika klubbarrangörer.