Flickor och kvinnor i Afghanistan

Arrangör Stockholms FN-förening
Tid 2021-10-14 12:1513:00
Plats Zoom, Online
Flickor och kvinnor i Afghanistan
 

För 2 månader sedan intog talibanerna Afghanistan och flickor och kvinnors rättigheter har påtagligt förändrats. Flickors skolgång och tillgång till utbildning har minskat och kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta och röra sig i samhället kraftigt beskurits. 

Lägg därtill att torka har rått i Afghanistan under flera år, vilket leder till matbrist och barn under 5 år riskerar att bli gravt undernärda eller dö av svält.