Lärtillfälle 5: Sektoröverskridande samverkan med framgångsrika metoder

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2021-10-22 08:3010:00
Plats https://us06web.zoom.us/j/9269903147 , Helsingborg
Lärtillfälle 5: Sektoröverskridande samverkan med framgångsrika metoder
 

Sektoröverskridande samverkan med framgångsrika metoder


Välkommen till höstens första lärträff där Sanna Melling från FoU, Helsingborg stad, delar med sig av erfarenheter från sektoröverskridande samverkan i Storbritannien, föregångsland på området. 


Vilka arbetsmetoder har fungerat för att vända trender med nedåtgående skolresultat, ökad psykisk ohälsa och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden


Vi gör flera nedslag på både operativ och strategisk nivå och bjuder in till samtal om förutsättningar, organisering, möjliggörande faktorer såväl som utmaningar. 


Datum: 22 oktober

Tid: kl. 08.30 – 10.00

Medverkande: Sanna Melling, FoU, Helsingborg stad