Träff med akademin

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2021-10-26 08:3010:00
Plats Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö
Träff med akademin
 

Träff med akademin om:

Den nya framtiden
- om ojämlikhet, rikedomar och en ny samhällsintegration

Framtiden gjorde ett skutt i samband med att världen gick in i en pandemi. Det som tidigare varit överblickbart kring framtiden blev på kort varsel diffust och osäkert. Nu när världen är på väg ut ur pandemin öppnas ett tillfälle att stanna upp och reflektera över den nya framtid vi rör oss mot. Är det den framtiden vi vill ha - och hur mycket kan vi egentligen påverka den?

När NÄTVERKET återstartar sina morgonträffar med akademin så summerar vi några slutsatser från pandemin och hur den påverkat framtiden. Vi talar om en ny ojämlikhet och om nya rikedomar. Det finns en ny typ av utanförskap och därför behöver vi också tala om en ny typ av samhällsintegration.

Med utgångspunkt i boken Samhällsorientering – för en hållbar integration delar forskaren Mikael Stigendal från Malmö universitet bilder av framtiden i en tid när samhällsutmaningarna hopar sig.

Den nya digitaliserade tid vi lever i innebär att seminariet erbjuds både fysiskt och digitalt. Efter en presentation av Mikael ges möjlighet till gruppdiskussioner och reflektion över den framtid som väntar oss.

Varmt välkomna!