Intresseanmälan solcellsparker

Arrangör Energikontor Norr/Soliga lantbruk i norr
Intresseanmälan solcellsparker
 

Intresseanmälan solcellsparker

Projektet Soliga lantbruk i norr ska nu göra en särskild satsning på solcellsparker t.o.m. mars 2022, som innebär att det kan ges kompetensstöd till de lantbrukare som är intresserade av att titta på förutsättningarna för solcellsparker och har lämplig markytor att tillgå. Vi ser att det bör finnas flera olika möjligheter att komma vidare med detta, till gagn för både lantbrukare, lokalsamhället och övrigt näringsliv i länen. Vi uppmanar därför intresserade lantbrukare eller byaförening/samverkansförening att anmäla sitt intresse till solcellsparkssatsningen.


Har du frågor, välkommen att kontakta:
Håkan Stenmark
LRF Norrbotten-Västerbotten
070-600 93 34