Sönd 24 okt kl 16.30-19 Globala målen och klimatet med Helena Lindemark

Arrangör Gerd Wallin Event
Tid 2021-10-24 16:3019:00
Plats Glassbaren i Rönninge Centralvägen 2 Rönninge
Standardbiljett
 


Agenda 2030, globala målen och klimatet.

- Vad kan du och din organisation/företag göra för att öka takten inför #FN-konferensen Stockholm+50 2-3 juni 2022?

- Presentation och dialoger i smågrupper.

Med Helena Lindemark, 
Hållbar Utveckling AB, www.hallbar.nu

Glassbaren i Rönninge håller öppet restaurangen och tänder grillarna under kvällen!

Varmt välkomna!