Vad är RPA? En inblick i framtidens digitala medarbetare

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2021-10-19 12:0013:00
Plats Online
Digital föreläsning
 

Länk till dagens föreläsning:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQzNjIwYzEtMmZiYi00MzZiLWI2MTgtYTc0Y2ZkYjYyMWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242f7a22c-34e9-4b2e-b8d9-c9fefc4dac00%22%2c%22Oid%22%3a%22f951d613-2a5d-40fa-b227-103985d5c8c0%22%7d

Robotic Process Automation, RPA, är ett område som växer lavinartat, i framtiden spås det att var och varannan person kommer utföra sina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med en robot. Med hjälp av RPA teknologi bygger man robotar som imiterar en människas utförande av verksamhetsprocesser. 

Kostnadsbesparingar, ökad kvalitet och effektiviseringar är några av de positiva effekterna med RPA. Användandet av digitala medarbetare i form av RPA robotar kan också leda till förhöjd motivation hos anställda. Denna typ av automatisering ger medarbetare möjlighet att fokusera på mer utvecklande och givande arbetsuppgifter, medan robotarna sköter de standardiserade och repetitiva uppgifterna.


Vad är egentligen RPA, och hur kan företag dra nytta av denna revolutionerande teknologi? Detta är några frågor som Matilda Andersson, RPA Developer på Telenor kommer besvara i sin föreläsning.