Seminarieserie: En skola för alla - om NPF i skolan

Arrangör Rättighetscentrum Norrbotten & Länsstyrelsen i Norrbottens län
Plats Zoom, Online
Standardbiljett
 

Seminarieserie: En skola för alla

Om NPF i skolan: Förstå, bemöta och anpassa utifrån elevernas olika tolkningar av omvärlden

Du som är verksam inom grundskolan i Norrbottens län är välkommen att anmäla dig till utbildningen. För övriga intresserade, mejla stina.carlsson@sensus.se för att anmäla intresse.

Samtliga tillfällen äger rum kl 15:00-17:00 på Zoom

Onsdag 9/2: Om kognitiva svårigheter – att förstå hur eleverna tolkar skoldagen   

Torsdag 24/2: Tydliggörande pedagogik

Onsdag 16/3: Bemötande och förhållningssätt  

Tisdag 29/3: Kartläggning av grupp/klass och kommunikation                 

Tisdag 5/4: Tankar, funderingar och hur går vi vidare       

En anmälan gäller till samtliga tillfällen. En inspelning av senaste tillfället kommer att finnas tillgänglig en kortare tid för den som anmält sig till utbildningen men inte kan delta visst tillfälle.

För beskrivning av evenemanget, se Rättighetscentrum Norrbottens hemsida

Välkommen att anmäla dig!