Jag vet hur folkhemmet luktar

Arrangör Stationen i Svenshögen
Tid 2021-10-16 14:0018:00
Plats Stationen i Svenshögen
Boka plats
 

I spåren av en allt starkare högerkonservativ rörelse som på olika vis gör försök att hämta politisk kraft från den svenska folkhemsideologin finns det en påkallad nödvändighet att vända uppmärksamheten till det Svenska Folkhemmet. Syna de ljusa rummen och sätta ljus på de mörka hörnen. Doftproven är hämtade från såväl mörka hörn och blanka bänkskivor som doftande ängar och stinkande dypölar. Välkomna!

 

14.00 Folkhemmets typografi: Bröderna Lagerström

Ett föredrag av Rikard Heberling

Heberling berättar om  folkhemmets grafiska formgivning med utgångspunkt i tryckeriet och förlaget Bröderna Lagerström, verksamt i Stockholm mellan 1903 och 1971. Genom nedslag i företagets historia diskuteras tre ideal som ofta förknippas med folkhemmet: neutralitet, standardisering och samförstånd. I fokus står frågan hur tryckerinäringen formade och formades av den framväxande välfärdsstaten.

 

15.00 Children of the World, 1972 - Swedish episode

En föreläsning av Ingela C Johansson

Konstnären Ingela Johansson berättar om det japanska barnprogrammet Children of the World, 1972–1981, där familjer från olika delar av världen medverkar. I det svenska avsnittet från 1972 får vi följa med hem till Ingela Johanssons familj och systrar i ett brukssamhälle. Det japanska barnprogrammet befinner sig i ett gränsland mellan dokumentär och saga, och i avsnittet möter man en idealiserad och mytologiserad bild av Sverige och svenskarna.

 

16.00 Dylukt – De ej äktfödda

Föreläsning av Anneli Jordahl

Jordahl föreläser, och speglar sig själv, i Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter, en av 1900-talets starkaste arbetarskildringar.  Här finns ett historiskt perspektiv på hur ensamstående mödrar blev samhällets utstötta. De utomäktenskapliga uppfattades som ett hot mot kärnfamiljen, där det rådde en utpräglad skötsamhetskultur.  Om barnet dessutom var mörkhårigt, som fabriksarbeterskans dotter i romanen, stänges dörrarna till gemenskapen. Romanen visar hur kvinnor bidrog till produktiviteten inom välfärdssamhället, utan att få ta del av dess frukter.

 

17.00 jag vet hur folkhemmet luktar

En performativ föreläsning av tina carlsson  

carlsson presenterar i sin föreläsning biografiska texter hämtade ur sitt projekt ”jag vet hur folkhemmet luktar”. I sitt skrivande har hon utgått från uppväxtrelationen till sina föräldrar och farföräldrar. Utifrån egna erfarenheter ger carlsson därmed folkhemmet kropp från ett inifrånperspektiv. De varma skildringarna av en familj i folkhemssverige, möter motstånd i paratexter som ligger under huvudtexten.Föreläsningarna genomförs i samarbete med Stenungsunds kommun och ABF.