Behövs närvaro i luften för tillväxt på marken?

Arrangör Näringslivsbolaget Sundsvall
Tid 2021-09-29 15:0016:00
Plats Sundsvall-Timrå Airport
Diskussion Sundsvall-Timrå Airport
 

Behövs närvaro i luften för tillväxt på marken?


Ja, definitivt, enligt företag i regionen. Idag avgår ett plan per dag från Sundsvall-Timrå Airport, och endast ett anländer. En ohållbar situation, enligt flera företag som Näringslivsbolaget har haft kontakt med.

För att diskutera situationen och försöka hitta lösningar på problemet så bjuder Näringslivsbolaget i Sundsvall tillsammans med kollegorna på näringslivsenheterna i Härnösand och Timrå in till ett möte på Sundsvall-Timrå Airport på onsdag 29 september klockan 15:00.

Representanter från företag, flygoperatörer, politiker, regionen och andra intresseorganisationer är inbjudna och får komma till tals under mötet som avslutas 16:00.

Mycket välkommen.