Metrovandringen

Tid 2021-10-18 16:0018:00
Plats Västra Hamnen, Malmö
Metrovandringen
 

Inbjudan till en Metrovandring och diskussioner om Köpenhamnsmetrons möjligheter.

  • När:           Måndagen 18 oktober, kl 16-18
  • Hur:           Vandring till fots i Västra Hamnen
  • Deltagare: Ett 40-tal olika intressenter

Vi bjuder in dig till en 45 minuters vandring och ca 60 minuters möte med personer med stort intresse och kunskap om Köpenhamnsmetron. Vandringen börjar i Västra Hamnen och slutar vid centralstationen och guidningen kommer att skötas av:
  • Klas Nydahl, teknikorakel som varit ledande specialist inom både citytunnel utvecklingen och varit rådgivare i Metroutredningen.
  • Bengt E Svensson, ordf Future City Malmö, stadsvisionär
Efter vandringen kommer vi att samlas vid Centralstationen (lokal meddelas senare) där du får lyssna och diskutera framtiden och Köpenhamnsmetron möjligheter med politiker, specialister och näringslivsrepresentanter.
  • Roko Kursar, kommunstyrelsens vide ordf., Liberalerna
  • Maria Bredin – ansvarig för Makroutredningarna Malmö.–
  • Anders Olshov, tankesmedjan Intelligence Watch
  • Andreas Ivarsson, utv.chef Wihlborgs Fastighet AB