Detta event är inställt pga Corona-viruset. Vänligen kontakta arrangören för mer infomation. Kontakt via ”Hjälp med bokningen” i sidfoten.

Gröna trygghetsskapande miljöer med Växtvärket

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne och BID Malmö
Tid 2021-11-10 18:3020:00
Plats Biblioteket Garaget, Lönngatan 30, Malmö
Gröna trygghetsskapande miljöer med Växtvärket
 

Växtvärket är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör barn, odling, stadsutveck- ling och social hållbarhet. De kommer berätta om bosocial odling och hur odling kan fungera som ett verktyg för ökad gemenskap och trygghet för de boende. Växtvärket visar under kvällen goda exempel och ger tips på växter, användning av återbruksmaterial och hur en ge- mensam odling kan organiseras. Prototyper av odlingar som passar gemensamma utrymmen kommer att presenteras.

Den här aktiviteten är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.