Kortsiktiga och långsiktiga vinster med energieffektivisering (för bostadsrättsföreningar)

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne och BID Malmö
Tid 2021-10-28 17:0018:30
Standardbiljett
 

Energi- och klimatrådgivaren Paula Björk berättar om vad du som fastighetsägare och bo- stadsrättsförening ska tänka på vid installation av laddstationer och solceller. Paula berättar även hur du i längden vinner på att installera den här typen av lösningar.
Dessutom får du konkreta tips på energieffektiviserande åtgärder som sänker driftkostnader- na och ökar värdet på fastigheten.

Den här aktiviteten är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.