Nysam Hudsjukvård höstmöte 2021

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2021-10-27 08:3012:00
Plats Digitalt möte via Teams, Online
Ja, jag deltar gärna
 


Preliminär agenda


Onsdag 27 november


08.15 inloggning öppnar

08.30 Mötesstart


Välkomna!


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete

Bensträckare


Workshop 1: Det nya normala - verksamheten post-Covid.

Hur kan vi använda de lärdomar vi gjort? Vad behåller vi, vad tar vi bort, vad kan vi utveckla?


Workshop 2: Marknadsföringsevent
Praktisk planering
Syfte är att få in nya deltagare

Uppsummerande diskussion

Datum, önskemål inför vårmöte och avslut

12.00 Mötet avslutas