Nysam Syncentraler höstmöte 2021

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2021-10-26 09:0015:00
Plats Digitalt möte via Teams, Online
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda

Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet
Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5-10 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete

Workshop 1: Det nya normala – verksamheten post-Covid.
Hur kan vi använda de lärdomar vi gjort? Vad behåller vi, vad tar vi bort, vad kan vi utveckla?

Workshop 2: Marknadsföringsevent HT 2021
Vi färdigställer upplägg och sätter datum för marknadsföringsevent som ska genomföras senare i höst.

Fördjupande diskussionsfrågor
IKT-hjälpmedel. - Vad är syncentralens uppdrag?
Användning av hjälpmedelscentralen
- Hyra kontra köra processen själv
Vad vill du ta upp och få input från gruppen?

Uppsummerande diskussion
Datum och tema för vårmöte och avslut