Webinar: Regionala kultur- och företagsstöd

Arrangör Creative Ebeneser
Tid 2021-09-23 12:0012:50
Plats Zoom.us, Online
Regionala kultur- och företagsstöd
 

Välkommen till webinar om regionala stöd, med fokus på kultur- och företagsstöd för dig inom kulturområdet och kulturella och kreativa näringar i Norrbotten!

Elisabeth Johansson Englund, Näringslivsstrateg för regional utveckling på Region Norrbotten, berättar om vilka stöd som finns för dig inom KKN som vill utveckla ditt företag.

Annika Hansson, Kulturhandläggare för regional utveckling/Kulturenheten på Region Norrbotten, berättar om vilka stöd som finns inom kulturområdet med lite extra fokus på projektstöd för kultur.

Ni får också veta hur dessa två samarbetar för att du som yrkesverksam inom branschens hybridekonomi kan navigera mellan företags- och kulturstöd. Vem kan söka vad, och när söker du vilket?

Tid för frågor finns. 

Eventet modereras av Fredrika Johansson, Projektledare för Creative Ebeneser

---

Här kan du läsa mer om regionala företags- och projektstöd inom näring: https://utvecklanorrbotten.se

Här kan du läsa mer om regionala kulturstöd:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/

---

Detta är en del av flera föreläsningar där Creative Ebeneser presenterar olika finansieringsmöjligheter för företagare och verksamheter inom kulturella och kreativa näringar.

Allt du behöver göra är att anmäla dig här. Du kommer att få ett mejl dagen innan med inloggningsuppgifter till mötesverktyget Zoom.us.
Ja, och även fixa lunchen förstås!

---

Finansiärer: Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.

Kontakt: Projektledare Fredrika Johansson, 

fredrika@ebeneser.nu, 076-110 09 79