Nysam Onkologi höstmöte 2021

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2021-10-21 12:002021-10-22 13:00
Plats Nysams lokaler Odenplan, Drottninggatan 97, 1 tr, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Lunch från 12.00 mötet börjar kl. 13.00

Preliminär agenda

Välkomna

Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet
Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 10 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete

Workshop 1: Det nya normala – verksamheten post-Covid
Hur kan vi använda de lärdomar vi gjort? Vad behåller vi, vad tar vi bort, vad kan vi utveckla?

Genomgång digital rapport – Behov av nya nyckeltal
Vad har vi idag – vad vill vi ha i framtiden?

Workshop 2: Vårdtyngd
Komplexitet och tyngd ökar i takt med nya terapier, läkemedel och ökad livslängd- Hur mäter vi och visualiserar detta? Vilka konsekvenser får det för er verksamhet.

Workshop 3: Tillgänglighet
Hur mäter vi detta och hur kopplar vi det till verksamhetens produktivitet?

Fördjupande diskussionsfrågor
Vad vill du ta upp och få input från gruppen?

Uppsummerande diskussion
Datum och tema för vårmöte

Avslut med gemensam lunch kl. 12.30