Nysam Vuxenpsykiatri höstmöte 2021

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2021-10-20 08:4515:00
Plats Digitalt möte, Online
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda

Välkomna

Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet
Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete

Bensträckare

Workshop 1: Det nya normala – verksamheten post-Covid 

Hur kan vi använda de lärdomar vi gjort? Vad behåller vi, vad tar vi bort, vad kan vi utveckla?

Statusuppdatering digital rapport
Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling.
Diskussion kring behov av nya nyckeltal.

Lunch

Workshop 2: Antal besök per behandlande personal
Vad är en bra nivå? Skulle vi kunna göra mer?

Bensträckare

Workshop 3: Tillgänglighet
Hur mäter vi detta och hur kopplar vi det till verksamhetens produktivitet?

Uppsummerande diskussion
Datum, önskemål inför vårmöte och avslut

Ev frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet.