Frukostseminarium

Arrangör SLFK
Tid 2021-10-01 08:0008:45
Plats Zoom, Online
SLFK Frukostseminarium
 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap


Frukostseminarier i samhällsberedskapens tjänst

 

Fredagen den 1 oktober kl 8-8:45 

(incheckning från kl 7:50) – Zoom


Frivilliga – en resurs att räkna med?


MEDVERKANDE


Ylva Jonsson Strömberg 

Chef, enheten för krishantering och beredskap, 

Röda Korset


Carina Wiro

Nationell samordnare krisberedskap

Civilförsvarsförbundet


Minou Sadeghpour

MODERATOR - Led. Styr. SLFK,

Ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen

Sigtuna kommun

 

Frivillighet och människors engagemang är nödvändiga komponenter i händelse av kris.


Organiserad frivillighet ger hållbar trygghet och är ett långsiktigt komplement till olika samhälls-aktörer medan spontan frivillighet bidrar till att fånga upp medmänniskors engagemang och kunskaper i oväntade krissituationer.


Båda dessa former av frivillighet kan vara ovärderligt stöd när de behövs och för vår framtida beredskap, därför frågar vi oss:

■  Hur förhåller sig olika samhällsaktörer till denna stora engagemangsresurs?

■  Hur kan dessa olika typer av frivillighet komplettera och stödja varandra?

■  Hur ser trenden ut för frivilligas roll i krisberedskapen framöver?


Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap. Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.


OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas till din angivna epost.

 

KONTAKT: kansliet@slfk.se