Ordensmöte T.N.J.

Arrangör Ordenssamfundet T.N.J.
Plats Siriuspalatset, Ystad
Ordensmöte T.N.J.
 

Broder!
Välkommen till höstens första möte!

Bröder i Grad III och högre kallas härmed till reception i Grad III. 
Lördagen den 25 september Kl 15:30
Platserna i Ordenssalen ska vara intagna senast 15:55

Övriga Bröder kallas till klockan 17:00 
Platserna i Ordenssalen ska vara intagna senast 18:30

För att din anmälan ska vara giltig förutsätts att du betalat anmälningsavgiften på 310 kr till Bg 5084-2038.

Du kommer att få en bekräftelse på ditt deltagande. 

OBS! Anmälan inkl. inbetalning senast lördag 18 september!


Med broderlig hälsning
OS