Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

Arrangör 2Learn AB
Plats Microsoft Teams, Online
Utbildningstillfälle 2 - 2021, start 8 Sep 2021
 
Utbildningstillfälle 1 - 2022, start 23 februari 2022
 

Vårt specialutformade utvecklingsprogram för dig som är medicinskt ansvarig eller verksamhetschef i offentlig eller privat hälso- och sjukvård.

Vi har fyllt programmet med matnyttig juridik kring uppdraget, beprövade metoder för kvalitetsledning och kraven på ett effektivt patientsäkerhetsarbete.

För dig som är: MAS, MAR och verksamhetschef (HSL)

Det här lär du dig
Vi utvecklar dig som ledare och ansvarig för välfärdens kvalitet och säkerhet i ett utmanade tempo. De fyra programdelarna utgår från lagens krav på god och säker vård samt Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt systematiskt patientsäkerhetsarbete. Programmets delar är:

  • Del 1 Ledningssystem och kvalitetsuppdraget
  • Del 2 Processtyrd hälso- och sjukvård
  • Del 3 Systematiskt patientsäkerhetsarbete
  • Del 4 Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen
Med vår hjälp blir du helt enkelt en bättre chef och ledare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Det här gör vi under kursen
Programmet sätter fokus på verksamhetschefens och de medicinskt ansvarigas yttersta ansvar för vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Vi varvar föreläsning i högt tempo och kreativa gruppövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll som ytterst ansvarig och processägare för hälso- och sjukvården.

Till programmet följer även kurskompendier och vägledning till nationella handböcker och regelverk.

Kursdeltagaren får också tillgång till individuell handledning om så önskas under programtiden samt individuell feedback på den egna patientsäkerhetsberättelsen.

Datum 

Utbildningstillfälle 2 - 2021
Del 1, 8-9 september 2021
Del 2, 12-13 oktober 2021
Del 3, 17-18 november 2021
Del 4, 14-15 december 2021

Utbildningstillfälle 1 - 2022
Del 1, 23-24 februari 2022
Del 2, 29-30 mars 2022
Del 3, 27-28 april 2022
Del 4, 1-2 juni 2022

Kostnad: 25600kr ex. moms/deltagare

Bokningsvillkor