Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

Arrangör 2Learn AB
Plats Microsoft Teams, Online
Fullbokad
Utbildningstillfälle 22-2, Start 31 aug 2022
 
Utbildningstillfälle 22-3, Start 14 dec 2022
 
Utbildningstillfälle 23-1, start 15 mar 2023
 

Specialutformat utvecklingsprogram för verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Vi hjälper dig att växa i roll och uppdrag.

För dig som är: Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser.

Det här lär du dig
Programmet sätter fokus på verksamhetschefens och de medicinskt ledningsansvarigas yttersta ansvar för vårdens kvalitet och patientsäkerhet.

Vi utvecklar dig som ledare och ansvarig för välfärdens kvalitet och säkerhet i ett utmanade tempo, programmets delar är:

  • Del 1. Ledningssystemet, kvalitetsuppdraget och processtyrning!
  • Del 2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse!

Med vår hjälp blir du helt enkelt en bättre chef och ledare i Elevhälsans hälso- och sjukvårdsuppdrag. Vi varvar föreläsning i högt tempo och kreativa dialogövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll som ytterst ansvarig inom EMI.

Det här gör vi under kursen
Till programmet följer även kurskompendier och vägledning till nationella handböcker och regelverk.

Kursdeltagaren får också tillgång till individuell handledning om så önskas under programtiden samt individuell feedback på den egna patientsäkerhetsberättelsen.

Datum

Utbildningstillfälle 22-2
Del 1. 31 aug -1 sep 2022
Del 2. 4-5 oktober 2022

Utbildningstillfälle 22-3
Del 1. 14-15 december 2022
Del 2. 7-8 februari 2023

Utbildningstillfälle 23-1
Del 1. 25-26 april 2023
Del 2. 30-31 maj 2023

Kostnad: 12800kr ex. moms/deltagare

Plats: Online

Bokningsvillkor