Slutseminarium MuniComp – Ekologisk kompensation i fysisk planering

Arrangör Högskolan Kristianstad med utsändning från Hållbar Utveckling Skåne
Tid 2021-10-07 09:0012:00
Plats Teams live-händelse, Online
Länk till eventet kommer senast dagen före eventet
 

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering och beslut om användning av mark och vatten.


Nu är det dags för projektet att hålla sitt slutseminarium. Programmet kommer att innehålla information om:
  • Ekologisk kompensation som styrmedel
  • Skadelindringshierarkin i kommunal planering
  • Tillämpningen av kompensation i Lomma och Helsingborg
  • Beräkningsmodeller i kompensation hos fem svenska kommuner
  • Allmänhetens syn på kompensation och valet av kompensationsåtgärder
Välkommen!

Projektet startade 2018 i Högskolan Kristianstads regi och har finansierats av Naturvårdsverket, inom ramen för en större satsning på forskning som ska ge mer kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas som styrmedel.