Vill du vara med att bygga Sverige? - Inspirationsföreläsning med Byggsandra

Arrangör Arbetsförmedlingen
Tid 2021-09-16 10:0012:00
Plats online, Online
Standardbiljett
 

En inspirationsföreläsning av Byggsandra. 


Sandra Mobaraki driver den digitala byggplattformen Byggsandra. Från den arbetar hon för att göra byggbranschen tillgänglig för alla. Hon använder sin röst till att utmana branschen och förändra synen på den. Till att göra allas röster hörda och att attrahera fler kvinnor till branschen.

Arbetsförmedlingen är glada över att kunna erbjuda denna föreläsning till dig som funderar på om byggbranschen kan vara en framtid för dig. 

Sandra kommer att berätta som sin väg in i branschen, om de motgångar/ fördomar hon mött och hur hon valt att bemöta dem. Byggbranschens yrkesnämnd kommer att berätta om sitt arbete för en ökad jämställdhet. 
Arbetsförmedlingen informerar om hur behovet av personal är inom bygg och nu och på sikt. Information om vilka utbildningsvägar som finns. 

Du har också möjlighet att ställa frågor direkt till Sandra både nu i anmälan så att hon hinner förbereda sig och på föreläsningen. 

Föreläsningen kommer att vara digital och du som bokar dig en plats  kommer att få länken via mail någon dag innan föreläsningen.