Webbinarium: Enklare beslutsprocesser för gruvindustrin

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2021-09-15 14:0015:00
Standardbiljett
 

Gruvnäringen är mycket viktig i Norrbotten och har stor ekonomisk betydelse för hela landet. Allt tyder på att det även i framtiden kommer att vara stor efterfrågan på mineraler och metaller.

När frågan om etablering av en ny gruva blir aktuell berörs flera aktörer. Även en expansion av en befintlig gruva påverkar på många sätt. Nu bjuder Region Norrbotten in till ett timslångt digitalt samtal om hur tillståndsprocesserna kan bli effektivare och mer förutsägbara.

I panelen ingår:

Helén Leijon, särskild utredare för utredningen om innovationskritiska metaller och mineraler
Hon arbetar även som förvaltningschef vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Maria Sunér, VD Swemin
Swemin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria

Tomas Kuhmunen , GIS-samordnare vid Sametinget och expert i utredningen om innovationskritiska metaller och mineraler.
Sametinget företräder det samiska folket och arbetar för att stärka den samiska kulturen och identiteten.

Åsa Persson, bergmästare
Bergsstaten är en myndighet som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen.

Matilda Höök, moderator
Teknologie doktor med erfarenhet som projektledare och ledarcoach inom produktions- och kvalitetsutveckling. Hon arbetar på konsultbolaget iTid.