De osynliga kvinnonormerna

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2021-09-23 08:0010:00
Plats Via Teams, Sundsvall
De osynliga kvinnonormerna
 

Temat för årets Normskensarbete är tjej- och kvinnonormen som ger sig till uttryck på olika sätt, både uppenbara och mindre uppenbara. Vi vill fokusera på de mindre uppenbara, hur tjejer och kvinnor upprätthåller könsnormer utan att kanske alltid vara medvetna om det.

Den här gången kommer vi att belysa de osynliga kvinnonormerna genom en föreläsning av Lea Larsson och efterföljande samtal i mindre grupper. Vad finns det för strukturer i samhället som tvingar tjejer och kvinnor att göra på ett visst sätt? Vilka omedvetna och till synes oskyldiga handlingar blir en del i att upprätthålla könsstrukturerna och könsmaktsordningen i samhället? Genom att synliggöra detta kan tjejer och kvinnor ta tillbaka makten, med små och stora steg skapas egenmakt. För de som definierar sig som män kan insikten om dessa mer eller mindre synliga normer vara ett stöd i det förändringsarbete som vi alla måste vara en del av. Genom insikt, självinsikt och kunskap uppstår möjligheter till förändring.

Lea Larsson, certifierad normingenjör och en av rocksveriges bästa trummisar, kommer att ge oss en inspirationsföreläsning med fokus på de osynliga normerna. Hon är en av de första i Sverige som genomgick könsbekräftande behandling, vilket gör att hon idag levt halva sitt liv som man och den andra halvan som kvinna. Utifrån egna erfarenheter väcker Lea viktiga frågor att fundera över för att bryta normer och fördomar i allmänhet och i transfrågor i synnerhet.

Anmälan senast 20 september
Länk skickas ut dagen innan

Kontakt
Helen Otterström
helen.otterstrom@sundsvall.se
070-339 88 77