Zonta Areamöte för area 2 och area 4

Arrangör Marika Rindborg Holmgren, marika@rindborg.se,tfn 070-7545013 och Margareta Munge, margareta.munge@kronansapotek.se, tfn 070-5315656
Tid 2021-09-18 09:0012:00
Plats Via Zoom
Zonta Areamöte för area 2 och area 4
 

Inbjudan till areamöte, area 2 och area 4

Lördagen den 18 september 2021 kl. 9:00–12:00

Hjärtligt välkommen till höstens areamöte i Area 2  och Area 4!

Då det fortsatt ej bedöms som möjligt att vi ska kunna ses i större grupper och vi även tycker våra samarrangemang mellan areorna är mycket trevliga och bra, så är även detta möte helt digitalt och arrangeras gemensamt för Area 2 och 4.

Areamötet kommer ta upp aktuella Zonta-frågor. Vi planerar för att ha ett program med fokus på påverkansarbetet – hur vi arbetar med detta inom Zonta och tips på vad vi kan göra mer inklusive erfarenhetsutbyte mellan oss Zontor. Mer information om programmet kommer i slutet av augusti.

Representanter från distriktsstyrelsen samt  kommittéer kommer vara med.    

Du anmäler dig genom att gå in på följande länk och fylla i dina uppgifter:

https://simplesignup.se/event/182497

Tacksam för din anmälan så snart som möjligt och senast den 15 september.

Du, som anmält dig, kommer erhålla zoom-länk till mötet två dagar innan mötet.

Betalningsinformation - Under rådande förhållanden när vi inte kan ses och det samtidigt är mer angeläget än någonsin att vi hjälps åt för att uppnå bienniets mål och bidra med minst 90 USD per medlem och år till Zonta Foundation for Women, är vår önskan att klubbavgiften 40 USD (oavsett antal deltagare) betalas genom insättning från klubben som bidrag till de internationella projekten.

Deltagaravgift – utgår ingen avgift, men lämna gärna en gåva till de internationella projekten. Detta gör du enklast genom att gå in på www.zonta.org och går du till ”your support” där du sen kan gå vidare till ”donate”. (Det finns en ruta där man kan lägga in valfritt belopp.)

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

AD Marika Rindborg, marika@rindborg.se

AD Margareta Munge, margareta.munge@kronansapotek.se