Kickstart Skåne - Vårt Företag

Arrangör Nyföretagarcenter Syd
Plats Varje träff har en ny fysisk plats som deltagarna bestämmer tillsammans.
Ansökan till 'Vårt Företag'
 

Kickstart Skåne - Vårt Företag

Företagsutveckling i grupp

Företagsutvecklingsprogrammet "Vårt Företag" riktar sig till dig som driver företag och vill inspireras tillsammans med andra. Kanske har du nyss startat eller har drivit företag ett tag och vill ha ny inspiration för att ställa om.

Vi träffas åtta till tio entreprenörer (utifrån vilka restriktioner som gäller) i ett företagsnätverk för att inspireras av varandra och affärsutvecklas tillsammans.

Träffarna inleds med gemensam lunch. Programmet är kostnadsfritt - varje deltagare står för sin egen lunch.

Programmet består i tre träffar med olika fokus
  • Träff 1 (start)
  • Träff 2 (fördjupning)
  • Träff 3 (avslut)
Innehållet är dynamiskt och styrs av deltagarna. Bärande i programmet är varje företags pitch.

Ansök om en plats redan idag! Startdatum och plats bestäms tillsammans i gruppen.

Varmt välkommen!

---

Vårt Företag är en del av programmet Kickstart Skåne – Starta om, starta rätt! som tillhandahålls av Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd. Företagande kan inte längre ske på onödig bekostnad av andra och annat. Burlöv, Kävlinge och Malmö driver gemensamt program, möjliggjort av Region Skåne – Regional utveckling, för grön omställning, cirkulära affärsmodeller, samverkansplattformar och hållbara arbetssätt.

Kickstart Skånes fokus är att företagen aktivt bidrar till att både nå de globala målen och driva utvecklingen till ett hållbart samhälle och värld. Vi vill se företagen som en drivkraft för samhällsförändring mer långt större ansvar för det gemensamma än traditionellt genom att jobba med helhet i upplägg och genomförande.

Även företag och organisationer från andra kommuner är välkomna att ta del av innehållet!