Webinar: Hållbara transporter och fastighetsförvaltning

Arrangör Energikontor Norr/Stratus
Tid 2021-09-03 10:0011:30
Hållbara transporter och fastighetsförvaltning
 

Inom ramen för projektet Stratus har två intressanta ”bibliotek” tagits fram och därför bjuder vi nu in deltagande kommuner i Stratus till en kunskapshöjande förmiddag på temat: Hållbara transporter och fastighetsförvaltning.

 

Åtgärdsbibliotek för hållbara transporter

Åtgärdsbiblioteket för hållbara transporter är tänkt som ett stöd när en kommun ska välja ut transportrelaterade åtgärder med god klimatnytta. Alla åtgärderna i biblioteket har prövats med goda resultat i andra kommuner i Sverige.

Kjell Skogsberg, Energisakkunnig på Energikontor Norr 

 

Inspirationsbibliotek för fastigheter

Ett metodstöd för systematiskt energieffektiviseringsarbete som beskriver tänkbara åtgärder på fastighetsbeståndet, som ett led att öka energieffektivisering och därmed i förlängningen minska på utsläpp av växthusgaser.

Andreas Johansson, Energisakkunnig på Energikontor Norr


Välkommen med din anmälan!


Länk skickas ut ca 1 vecka innan. 

Det är kostnadsfritt att delta.