Pitchretorik - Så får du kunden att vilja lyssna på dina idéer

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2021-08-24 12:0013:00
Plats Online -Teams, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Länk till föreläsningen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNjNjkxYmYtZjBhZS00YzY5LTk3ZGEtNzI2NjYxYTczODNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242f7a22c-34e9-4b2e-b8d9-c9fefc4dac00%22%2c%22Oid%22%3a%22f951d613-2a5d-40fa-b227-103985d5c8c0%22%7d
I den här föreläsningen får du retoriska verktyg för att få andra att vilja lyssna på ditt budskap. Peter Nitschke från Snacka Snyggt ger dig tekniker som kommer hjälpa dig oavsett om du ska presentera dig själv, dina produkter eller ditt företag. 

Peter Nitschke – retorikkonsult på Snacka Snyggt, har fil.kand i retorik och är utbildad på Södertörns Högskola. På Snacka Snyggt håller han i föreläsningar, kurser och workshops. Dessutom skriver och producerar han Snacka Snyggts video content som bland annat visas regelbundet på tv4 Nyhetsmorgon. Peter är även skådespelare och komiker och därmed intresserad av allt som har att göra med hur vi berättar och gestaltar för att övertyga. 


Under föreläsningen går Peter igenom:

  • Introduktion till modern retorik.

  • Presentera dig själv och vad du gör på ett enkelt sätt.

  • Så gör du ditt budskap attraktivt för deltagarna.

  • Så maximerar du lyssnarmotivationen i din inledning. 

  • Sätt dig själv i perspektiv! Vänd fördomar till fördelar. 

  • Disposition för en pitch.

  • Dialogen – ställ rätt frågor.

  • Använd kroppsspråk och röst strategiskt.

  • Tala ”journalistiska” – intresseväckande formuleringar som fastnar.