Workshop - lastcyklar en tillgång i transportomställningen

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2021-09-16 08:3012:00
Plats Online
Standardbiljett
 

För att bryta vårt fossilberoende inom transportsektorn behövs olika insatser på flera plan. Som offentlig aktör är du en föregångare med möjligheter att leda transportomställningen. Denna dag får du möjlighet att djupdyka in på lastcyklars möjligheter.

Välkommen att delta i en halvdags workshop som handlar om att hjälpa dig utforska möjligheterna med lastcyklar i din kommun, både inom organisationen och ut mot företag och allmänhet. Workshoppen vänder sig till miljöstrateger, trafik/infrastrukturplanerare, förvaltningar som tekniska, samhällsbyggnads, omsorg, utbildning, och andra intresserade.


Under workshoppen kommer vi bland annat att:
  • Ge en översikt över möjliga användningsområden, modeller och motivationsfaktorer
  • Göra en kartläggning av din kommuns transportbehov
  • Visa inspirerande exempel från föregångare

Välkommen att anmäla dig, senast den 8 september 2021
Workshoppen är kostnadsfri men kräver registrering.


------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd