Samverkansprocesser del 2

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2021-09-20 10:0012:00
Plats https://zoom.us/j/6724160918, Helsingborg
Workshop 3 av 3
 

Workshop 3 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del II

Vilka pusselbitar behöver vi för att skapa en gemensam inriktning? Workshopen presenterar hur vi kan använda Chaordic Stepping Stones, utvecklat av Chris Corrigan, för att planera samverkan i komplexa frågor.

När: 20 september mellan klockan 10-12 på zoom