Samverkansprocesser del 1

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2021-09-13 10:0012:00
Plats https://zoom.us/j/6724160918, Helsingborg
Workshop 2 av 3
 

Workshop 2 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del I

Workshopen presenterar en arbetsmetod som kallas ”delat arbete” utvecklad av The Outside (www.findtheoutside.com). Metoden kan ses som kompass för arbetet med samverkansprocesser sker över sektors- och organisationsgränser.