Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2021-09-06 10:0012:00
Plats https://zoom.us/j/6724160918, Helsingborg
Workshop 1 av 3
 

Workshop 1 – Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Workshopen presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations och sektorsgränser.