Presentation nulägesanalys lika möjligheter Helsingborg

Arrangör Helsingborgs stad
Tid 2021-09-07 15:0016:00
Plats Zoom
Standardbiljett
 

Presentation av nulägesanalys lika möjligheter 


Visste du att i Helsingborg saknar nästan var fjärde man med funktionsnedsättning emotionellt stöd? Eller att kvinnor med utländsk bakgrund är den grupp i Helsingborg där lägst andel får tillräcklig fysisk aktivitet? 

Helsingborgs stad har gett Ramböll i uppdrag att göra en analys av områdena hälsa, trygghet, ekonomi, socialt deltagande och makt utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Välkommen att ta del av en nulägesbild om lika möjligheter i Helsingborg. Med ökad kunskap kan vi göra bättre insatser. Kom och lär dig mer! 

Program 
  • Introduktion om plan för lika möjligheter Mia Norberg Nguyen och Elin Turesson, samhällsstrateger i Helsingborgs stad , 
  • Presentation av Nulägesanalys lika möjligheter i Helsingborg Ulrika Sävje och Rajia Addo Faddaoui, Ramböll 
  • Diskussion och frågor 
När: 7 september 2021 kl. 15.00-16.00 
Var: Digitalt via Zoom
Tillgänglighet: Webbinariet teckentolkas

Varmt välkommen hälsar Mia Norberg Nguyen och Elin Turesson, samhällsstrateger social hållbarhet i Helsingborgs stad