Framgångsrik entreprenör - en utforskande och skapande workshop

Arrangör Nyföretagarcenter Syd & Sommarliv
Tid 2021-06-16 09:3011:30
Plats Höga Annelundskolan, Västergatan 15, Kävlinge
Workshop
 

Som en del av Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne, bjuder vi in dig som entreprenör att tillsammans utforska och skapa framtiden.

Framgångsrik entreprenör
Framgång - att koppla ihop passion med profession och det vi säger med det vi gör.
Entreprenör - att aktivt skapa (producera) snarare än passivt delta (konsumera).

Workshop
I denna workshop ställer vi oss frågor såsom; Varför gör jag det jag gör? Vad är det som gör att jag känner mig levande? Hur kan jag bygga framtiden tillsammans med andra?

Vi arbetar oss fram med hjälp av Ikigai, en japansk modell som handlar om att skapa medvetenhet om sin egen anledning att finnas till. Fundamentet i hela entreprenörsprogrammet bygger på Medvetna val-modellen (www.medvetnaval.nu) och de globala målen (www.globalamalen.se) och det vi skapar och kommer fram till samlar vi i en Business Model Canvas för att överskådligt kunna strukturera affärsidéerna.

Workshopledare
Alexandra Skoglund, Stellan Nordahl och Janeth Andersson