Konstutställning: "Jag - Den jag är"

Arrangör Riksteatern Crea
Plats Riksteatern Hallundavägen 30 , Stockholm
14/6 - kl 13.00
 
15/6 - kl 14.00 (taltolk)
 
15/6 - kl 16.00 (taltolk)
 
16/6 - kl 14.00 (taltolk)
 
17/6 - kl 15.00 (taltolk)
 
17/6 - kl 19.00 (taltolk)
 
18/6 - kl 12.00
 

Riksteatern Crea har beviljats projektmedel från arvsfonden under 2018-2021. Målet för projektet har varit att öppna ingångar till kreativt skapande för nyanlända döva eller döva som har varit i Sverige lite längre och hamnat i ofrivilligt utanförskap. Bland annat har projektet anordnat bildworkshops under 2020 i samarbete med SIMA folkhögskola i Åkarp, Örebro, Stockholm och Göteborg samt Västanviks folkhögskola i Leksand

Dessa workshopstillfälle har letts av döva bildpedagogerna Peter Zacsko och Debbie Z Rennie och här kan ni se de konstnärliga verken som deltagarna har skapat utifrån åtta olika teman, som symboliserar oändlighet. 

Laith Fathulla kommer att guida hela utställningen. Varmt välkomna!