Frukostsamtal autentiskt ledarskap

Arrangör Anima Ledarskap
Tid 2021-06-11 08:0009:00
Plats Zoom
Frukostsamtal
 

Påverkar ditt kön din förmåga att utöva autentiskt ledarskap?

I en Master-studie på Uppsala Universitet har två studenter i samarbete med Anima Ledarskap och Ph D Iwona Kuraszko Bolöv undersökt förhållandet mellan kön, genusprägling och autentiskt ledarskap. Fokus har varit att skapa förståelse för hur autencitet (äkthet) kan identifieras hos en ledare, vilka faktorer som påverkar utvecklingen av autentiskt ledarskap samt att förstå vad kön betyder för möjligheten att utöva autentiskt ledarskap.

Resultatet indikerar att kön och genusprägling har betydelse för utveckling av autentiskt ledarskap men också att autentiskt ledarskap är ett komplext begrepp. Flera sätt att identifiera autenticitet presenteras och vilka faktorer som påverkar utveckling av autentiskt ledarskap. Den dominerande faktorn för utveckling av autentiskt ledarskap visar sig i studien vara självmedvetenhet. Resultaten visar att självmedvetenhet är viktigt eftersom det avgör hur de yttre faktorerna påverkar möjligheten att utöva autentiskt ledarskap.

Är du nyfiken på mer kring resultaten? Välkomna att delta i ett frukostsamtal kring studiens resultat fredagen 11 juni kl 8.15 - 9.00 med drop-in från kl 8.00.